Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Preuzimanje datoteka podrški

[+] k2021 (25.03.2021) - 4193141 Mb
Kumulativna podrška K2021 - verzija programa od 28.11.2020.

[+] j2021 (19.03.2021) - 784.9 Kb
Dodatak za kumulativnu podršku j2021 za verziju programa od 28.11.2020. godine

[+] fox_prev (18.03.2021) - 1514524 Mb
Slanje maila

[+] zCGFI (11.03.2021) - 916.5 Kb
Zakonska izmena na obrascima za ZR u CG

[+] rz_rm (07.02.2021) - 125.1 Kb
Registar zaposlenih - Šifarnik radnih mesta, funk. klasifikacija i tip službenika

[+] Znew_soc (29.12.2020) - 95.5 Kb
Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO

[+] k2020 (11.12.2020) - 6515244 Mb
Kumulativna podrška k2020 - verzija programa od 30.11.2019.

[+] Reposrc (30.11.2020) - 92 Kb
Regulisanje parametra DEFAULTSOURCE u izvestajima

[+] pod_psbh (27.11.2020) - 101.5 Kb
Difoltni šifarnik poreskih statusa za Bosnu i Hercegovinu

[+] POD_PSTS (27.11.2020) - 200.2 Kb
Difoltni poreski statusi za Srbiju

[+] j2020 (26.11.2020) - 2749894 Mb
Dodatak za kumulativnu podršku k2020 - verzija programa od 30.11.2019. godine

[+] zbh_evid (24.11.2020) - 108.8 Kb
Zakonska podrška za e-Evidencije u BiH

[+] zpoa_os (05.02.2020) - 95 Kb
Zakonska podrška - novi pravilnik za poresku amortizaciju

[+] matrix (23.12.2019) - 1187389 Mb
Matrix podrska za verziju programa od 2012 do 2019

[+] k2019 (05.12.2019) - 7632159 Mb
Kumulativna podrska k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine

[+] j2019 (02.12.2019) - 2529168 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine

[+] zCRF (08.05.2019) - 98.4 Kb
Centralni registar faktura

[+] pod_pscg (23.04.2019) - 93.4 Kb
Difoltni poreski statusi za Crnu Goru

[+] ZnemUlag (11.02.2019) - 94.9 Kb
Zakonska podrška - poreska amortizacija za nematerijalna ulaganja

[+] k171201E (16.12.2018) - 5735277 Mb
Kumulativna podrska k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine

[+] j171201 (12.12.2018) - 1919418 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine

[+] zpopdv18 (28.06.2018) - 100 Kb
Zakonska podrška za Obrazac POPDV

[+] api_sinh (11.04.2018) - 103.5 Kb
API sinhronizacija na HANDYSTOCK-u

[+] zpnkp (28.12.2014) - 113 Kb
Preknjižavanje na novi kontni plan

[+] analitika (20.10.2012) - 2159786 Mb
Analitika job

[+] test02 (01.09.2012) - 94.2 Kb
test 02

[+] ptest (01.09.2012) - 100.9 Kb
TEST

[+] obrkr12 (22.08.2012) - 136.7 Kb
Obracun kursnih razlika

[+] POD_TEST (01.04.2008) - 18.7 Kb
Test podrška

[+] yuconv07 (16.11.2007) - 7.3 Kb
YuConv

Standardna procedura za instalaciju podrške

Svaku podršku, preko menija „Servis.Podrske.Info podrska preko interenta“, možete automatski instalirati direktno iz Infosys programa, ali ako imate potrebu da je prezumete sa računara na kom postoji internet konekcija, a potom da je npr. instalirate u Infosys program koji nema konekciju ka internetu, to možete uraditi na sledeći način:

- Na vašem prenosivom USB disku (disk, stik…) kreirajte folder sa nazivom u kojem nema razmaknica (proredi), a da ne bi brinuli o instaliranim jezicima na različitim računarima, poželjno je da naziv bude napisan latiničnim pismom i bez naših slova.

- Datoteke podrške preuzimate klikom mišem na naziv datoteke. Kao odredišnu lokaciju za snimanje, odaberite kreirani folder ili napravite novi po gore navedenim preporukama.

- Datoteka podrške je samoraspakivajuća arhiva pa je treba respakovati duplim klikom miša.

- Na računaru na kojem želite pustiti podršku, pronađite i odaberite meni „Servis.Podrske.Info podrska“. Na dialogu koji se pojavi odaberite folder u kojem su raspakovane datoteke podrške i pritisnite taster OK.

- Napomena: Ako prenosite više podrški, svaku snimite u zaseban folder