O NAMA

Infosys - Poslovni prostor

Infosys - Sa radnog sastanka

Infosys - Goran Kojadinović, vlasnik

Preduzeće je osnovano 1991. godine sa osnovnom delatnošću: Proizvodnja računarskih programa. Sedište preduzeća je u Užicu, a predstavništva ima u Beogradu i Čačku. Do sada su programski paketi preduzeća Infosys implementirani u preko 1000 preduzeća.

Polazna osnova naših programa je da se kroz razvoj informacionog sistema uvedu standardi u korišćenju računara za poslovanje. Od početka se insistiralo na brzom, efikasnom i optimizovanom programskom kodu, koji obezbeđuje korisničko okruženje takvo da je rad u programima olakšan i pojednostavljen. Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da su ovakve polazne osnove bile ispravne, što se najbolje ogleda u zadovoljstvu naših mnogobrojnih korisnika. Dodatni kvalitet u našoj ponudi je pomoć pri uspostavljanju organizacije informacione podrške poslovanju, obuka korisnika, redovno i interventno održavanje.

Danas preduzeće ima tim od 20 stručnjaka i veliki broj spoljnih saradnika na poslovima razvoja aplikativnih programa za računovodstvo i druge poslovne primene. Takođe, razvijamo i specifične programe van ovih oblasti a po zahtevima korisnika. Nove programske celine razvijamo i u skladu sa zahtevima tržišta kao i razvojem računarske opreme. Svi programski segmenti su razvijeni tako da se mogu instalirati kako na pojedinačne računare tako i na računarske mreže.

Infosys programi su lako prilagodljivi svim profilima korisnika tako da su među našim korisnicima agencije, radnje, zadruge, mala, srednja i velika privatna preduzeća, društvene firme i javna preduzeća.

Infosys obezbeđuje i konsalting, projektovanje i prilagođavanje poslovno - informacionih sistema potrebama korisnika, prezentaciju, instalaciju i obuku na instaliranim sistemima.

Programi razvijeni u INFOsys-u se baziraju na FOXPRO DBMS (sistem za upravljanje bazom podataka) i to su aplikacije za rad pod Windows-om zasnivane na relacionom pristupu projektovanju baza podataka što je danas najnovija generacija sistema za projektovanje.

Za kvalitet naših usluga fizička rastojanja nisu ograničavajući faktor. Koristeći najsavremenije modemske komunikacije, intervencije (zakonske izmene, asistencije...) možemo da izvršimo u najkraćem roku. Korisnike imamo u velikom broju mesta širom Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.