Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: Z101201
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonske izmene - Z101201 - za verziju programa od 01.12.2010
Namena: - Izmene obrasca PD za Crnu Goru
- Izmene obrasca PPDG 5
- Izmene obrasca Statistički aneks za Crnu Goru
- Izmene obrazaca: PB2, PPDG1
- Izmene obrazaca: PB1, PDP, Aneks obrasca PB1, DK, KPB, OK, PK, PK1, SI, SU, PBN, PBN1, PDN
- Izmena programa kod otuđenja stalnih sredstava iz grupa II do V, kao i obračuna poreske amortizacije za I grupu
- Podrska za Crnu Goru - izmene u obracunu zarada za 2011. godinu
- Izmena izveštaja Ispravka vrednosti potraživanja preko 60 dana
- Izmena MOP obrasca za Bosnu i Hercegovinu
Datoteka: z101201e.exe (875.6 Kb)
Datum: 2011-04-04
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

 

Postupak instalacije: Pokretanjem odgovarajuce opcije, na vas racunar ce se instalirati izmene informacionog sistema koje ce isti da usaglase sa odabranom zakonskom izmenom.

Pokretanje opcije vrsi se pritiskom levog tastera misa na naslov same opcije.

Prilikom prvog pokretanja opcije, potrebno je da nas pozovete kako bi dobili validnu lozinku potrebnu za instalaciju programskih izmena.