Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem

iGAP - Infosys grafička analiza poslovanja

iGAP – Infosys grafička analiza poslovanja

Programski segment “infosys Grafička Analiza Poslovanja - iGAP” sadrži mnoštvo statističkih periodičnih izveštaja poslovanja iz upravljačkog računovodstva, a na osnovu postojećih podataka, sa grafičkom interpretacijom. Program iGAP sadrži određena ograničenja i preduslove korišćenja koja su dokumentovana u samom programu. Navodimo neka od tih ograničenja:

iGAP

Grupe i podgrupe izveštaja koji su zastupljeni u iGAP programu

1) Racio analiza

2) Pokazatelji finansijske aktivnosti

3) Analiza poslovanja

4) Analiza neto obrtnog kapitala

iGAP