PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zCRF
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Centralni registar faktura
Namena: Na opciji "Poslovni sistem preduzeća/Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Centralni registar faktura" moguće kreiranje odgovarajućeg JSON dokumeta za učitavanje podataka o izabranim fakturama na sajt Uprave za trezor.
Moguć je izbor samo onih faktura koje za kupca kome se faktura izdaje u Šifarniku kupaca/dobavljača imaju popunjen podatak JBBK.
Datoteka: zcrf.exe (98.4 Kb)
Datum: 2019-05-08
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2018
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: