PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zCGFI
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska izmena na obrascima za ZR u CG
Namena: Zakonska izmena na finansijskim izveštajima za Završni račun u Crnoj Gori
Datoteka: zcgfie.exe (916.5 Kb)
Datum: 2021-03-11
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2020
Modul:

FIN

 

Postupak instalacije: