PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: pod_pscg
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Difoltni poreski statusi za Crnu Goru
Namena: Poreski status 1198
Datoteka: pod_pscg.exe (93.4 Kb)
Datum: 2019-04-23
Grupa korisnika:
Država: Crna Gora
Poslovna godina: 2018
Modul:

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: