PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: obrkr12
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Obracun kursnih razlika
Namena: Uvedene dve odvojene opcije:
- Obracun realizovanih i
- Obracun revalorizovanih
kursnih razlika.
Datoteka: obrkr12.exe (136.7 Kb)
Datum: 2012-08-22
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2012
Modul:

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Podrska se mora pustiti iz job-a 'Poslovni sistem preduzeca'