PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k2021
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrška K2021 - verzija programa od 28.11.2020.
Namena: [ASGR]
- (09/12/20) Komande fiskalnog uređaja
[BLAG]
- (05/03/21) Parametar štampe tabele apoena u blagajničkom dneviku
- (08/03/21) Parametrizacija stampe stavki naloga za naplatu i isplatu u blagajni
[DRU]
- (17/02/21) Kreiranje PDV dokumenta
[EFI_CG]
- (28/12/20) Pregled dokumenata prometa
- (28/01/21) Pregled dokumenata sa ENU - Izveštaji
- (17/03/21) Izveštaji za POS štampače
[E_BANK]
- (07/12/20) Učitavanje izvoda AIK banke
- (23/12/20) Dodata opcija za upis dodatnih tekućih računa prilikom učitavanja izvoda
- (09/01/21) Izvodi iz Vojvođanske banke
- (04/02/21) Dodat parametar EBANKING_PREP_POLJA
- (12/02/21) Nove mogućnosti programa za elektronsko knjiženje izvoda
[FAKT]
- (17/12/20) Formiranje PDV dokumenta - IZVOZ za Bosnu i Hercegovinu
[FIN]
- (02/12/20) Prikaz upozorenja u pregledu kompenzacija
- (14/12/20) Prikaz džoker polja na finansijskoj kartici
- (04/12/20) Dodat parametar za finansijske izveštaje za Crnu Goru
- (15/03/21) Dorada fin. izvestaja za CG
[GLOBAL]
- (10/03/21) Kontrola saglasnosti parametara
[KASA]
- (03/02/21) Izveštaji elektronske fiskalizacije
[KOMERC]
- (27/01/21) Parametrizacija naloga za utovar
- (08/02/21) Fakturisana realizacija - kategorija kupca
[OBR]
- (05/01/21) Novozaposleno kvalifikovano lice
- (17/03/21) Obračun zarada za novonastanjenog obveznika
[RINO]
- (01/02/21) Ažuriranje roka za izmirenje
[ROB]
- (03/12/20) Prikaz stanja zaliha po objektima iz unosa stavki
- (02/03/21) Uveden parametar NABCENA_BR_DEC
[RZ]
- (27/01/21) Registar zaposlenih
- (03/02/21) Registar zaposlenih - dorada
- (04/02/21) Registar zaposlenih - format datuma
- (08/02/21) Registar zaposlenih - ćirilica
- (08/02/21) Registar zaposlenih - šifra kvalifikacije
- (11/02/21) Registar zaposlenih - štampa obrazaca
Datoteka: k2021e.exe (4193141 Mb)
Datum: 2021-03-25
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2020
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: