PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j2021
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podršku j2021 za verziju programa od 28.11.2020. godine
Namena: [AUTOSERVIS]
- (26/02/21) Serijski upis nedostajućih šifri vozila
[KOM]
- (30/12/20) Specifikacija računa na spornim potraživanjima
- (04/02/21) Štampa računa za komunalne usluge
- (05/03/21) KOM_RNAL – Evidencija radnih naloga i zahteva
- (15/03/21) KOM_RNAL – FRX štampa
[MLEKO]
- (05/03/21) Parametri upozorenja za vrednosti ispod odredjene granice
[OTKUP]
- (28/01/21) Prepis komitenata u Poslovni sistem
[PRODUCT]
- (25/12/20) Radni nalog - Identifikacija
- (18/01/21) Predračun -> Narudžbenica proizvodnje
- (23/02/21) Kontrola datuma pri serijskom unosu radnih listi
[REC]
- (26/02/21) Kalkulator - dorada
[TREB_NOV]
- (05/02/21) Poziv na broj zaduženja/odobrenja
[VRTIC]
- (19/01/21) Serijsko ažuriranje šifarnika dece podacima iz šifarnika roditelja
- (05/03/21) Ažuriranje podataka iz šifarnika roditelja
Datoteka: j2021.exe (784.9 Kb)
Datum: 2021-03-19
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2020
Modul:

 

Postupak instalacije: