PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j2020
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podršku k2020 - verzija programa od 30.11.2019. godine
Namena: [AUTOSERVIS]
- (27/04/20) Dorade u radnom nalogu autoservisa
- (02/06/20) Izmene u RNAS
- (17/06/20) Uputstvo za program - Autoservis
- (25/08/20) Ažuriranje tabele parametri RNAS
[KOM]
- (04/12/19) Kontrola obračuna potrošnje
- (20/12/19) Kontola statusa unete potrošnje
- (22/01/20) Štampa računa za komunalne usluge
- (22/01/20) Čitačke liste
- (29/01/20) Izveštaj o potrošnji
- (11/02/20) Upoređivanje zaduženja
- (20/02/20) Storno zaduženja
- (13/03/20) Spisak korisnika sa avansom i kamatom
- (17/03/20) Šifarnik zgrada
- (17/03/20) Štampa računa za komunalne usluge
- (18/03/20) Eksport formirane čitačke liste
- (06/04/20) Korekcija obračuna
- (21/04/20) Evidencija tužbi
- (11/05/20) CRF - dorada
- (15/06/20) Finansijska kartica
[MLEKO]
- (03/06/20) Import analiza mleka iz CSV file-a
- (22/06/20) Istorija promena definicije pravila za obračun mleka
- (22/06/20) Istorija promena za šifarnik komitenata
[OTKUP]
- (19/02/20) Kreiranje i obrada stimulacija
- (19/02/20) Pregled POPDV obrasca za dokument
- (01/08/20) Štampa otkupnog lista
[OTP_LIN]
- (17/06/20) Promena datuma kraja akcije
- (08/10/20) Izbor iz spiska datuma na pregledu otpremnica
[PRODUCT]
- (02/03/20) Kopiranje Naloga za pakovanje
- (23/04/20) Dorade u radnom nalogu
- (24/04/20) Serijski dopis operacija
- (24/04/20) Raspored pauza
- (24/04/20) Pregled učinaka radnika sa RN
- (24/04/20) Pregled učinka radnika sa RN na naružbinama
- (24/04/20) Dopis prodajnih cena iz narudžbenica
- (29/04/20) Pregled učinaka radnika sa RN - Dopuna
- (29/04/20) Pregled učinka radnika sa RN na naružbinama - Dopuna
- (02/05/20) Pregled evidencije škarta proizvodnje
- (18/05/20) Stampa Sastavnice II
- (18/05/20) Serijski dopis operacija (CSV import)
- (06/08/20) Prikaz slike(crteža) naručenog proizvoda
- (06/08/20) Nalog za doradu proizvoda
- (07/09/20) Serijska izmena tipa RN
- (07/09/20) Veza radnik-status RN
- (07/09/20) Šifarnik Tipova radnih naloga
- (07/09/20) Pregled radnih naloga-količinski
- (07/09/20) Dopis prodajnih cena iz narudžbenica
- (07/09/20) Pregled evidentiranih artikala u narudžbenicama
- (12/11/20) Dorade na pregledima i opštim rekapitulacijama
- (12/11/20) Škart proizvodnje
- (12/11/20) Pregled narudžbenica
- (12/11/20) Normativ mat. i/ili operacija
- (12/11/20) Šifarnici radnih naloga->Tipovi radnih naloga
[PSERVIS]
- (24/02/20) Nova opcija "Pregled blagajne mesečne karte"
[REC]
- (09/09/20) eTurista - prijava i odjava korisnika ugostiteljskih usluga
[TREB_NOV]
- (12/06/20) Spajanje sadržaja polja poziv na broj (zaduženja)
[VRTIC]
- (06/10/20) VRTIC-dorade i unapređenja
- (20/10/20) VRTIC-dorade i unapređenja
Datoteka: j2020.exe (2749894 Mb)
Datum: 2020-11-26
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2020
Modul:

 

Postupak instalacije: