PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j2019
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podrsku k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine
Namena: [AUTOSERVIS]
- (16/10/19) Pregled promena na vozilima
[FAKT]
- (17/09/19) Štampa faktura, avansnih računa, predračuna i otpremnica
[KOM]
- (30/01/19) Pregled negativne potrošnje
- (30/01/19) Serijski dopis usluga
- (14/02/19) Zamena uređaja
- (16/02/19) Obračun kamata
- (26/02/19) Tužbe
- (04/03/19) Analiza obračuna
- (04/03/19) Veze vrsta promena
- (12/03/19) Naplata računa u opciji "Šalter"
- (12/03/19) Naplata računa u opciji "Šalter"
- (18/03/19) Izveštaj blagajne
- (08/05/19) Obračun komunalnih usluga
- (11/05/19) Šifarnik komitenata
- (03/06/19) Razlika potrošnje
- (19/07/19) Kontrola statusa na unosu potrošnje
- (14/08/19) Pregled zaduženja
- (14/11/19) Kontrola unete potrošnje
[MLEKO]
- (06/05/19) Dijalog za unos parametara za obračun mleka
- (07/05/19) Dijalog za unos parametara prijema mleka
- (07/05/19) Dijalog za unos parametara za obračun kvartalne premije
- (22/05/19) Rekapitulacija (primljenih količina/po komitentima)
- (10/06/19) U obračunu mleka uveden parametar za kontrolu dodatka po litru
[OTKUP]
- (19/03/19) ITR - pregled otkupa
- (07/06/19) Cenovnik - dorada
- (08/06/19) Obračun PDV odbitka
- (08/06/19) Obračun stimulacija
- (08/06/19) Otkupni listovi
- (03/07/19) Unos otkupnih listova
- (16/07/19) Slanje naloga za isplatu preko EBanking-a
- (26/08/19) Obračun doplata i stimulacija
- (04/09/19) Vrednost otkupa
- (19/09/19) Obračun poreza i doprinosa
- (05/10/19) Izveštaj vrednost otkupa
[OTP_LIN]
- (20/05/19) Parametri otpremnice po linijama
- (02/08/19) Serijsko kreiranje robnih dokumenata po komitentima
- (15/11/19) Serijsko formiranje radnih naloga normativ iz pregleda otpremnica po linijama
[PRODUCT]
- (21/08/19) Ravnoteža trebovanja - OCK cena u robnom
- (20/09/19) Pregled potrebnog materijala iz RN
[REC]
- (15/01/19) Dijalog za izradu računa
- (19/02/19) Kontrola duple šifre gosta
- (05/04/19) Spisak gostiju koji dolaze
- (17/05/19) Parking mesta
- (11/10/19) Dnevni odmor
[VRTIC]
- (14/12/18) Obračun boravka - kontrola broja dana
Datoteka: j2019e.exe (2529168 Mb)
Datum: 2019-12-02
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2019
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: