PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j171201
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podrsku k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine
Namena: [AUTOSERVIS]
- (23/05/18) Dorada u opciji "Pregled radnih naloga AS"
[KOM]
- (09/12/17) Obračun komunalnih usluga
- (13/12/17) Izveštaj Pregled objekata
- (02/02/18) Obračun komunalnih usluga
- (03/02/18) Šifarnik objekata
- (21/02/18) Slanje računa na e-mail adresu komitenta
- (03/03/18) Obračun komunalnih usluga
- (04/05/18) Regulisanje povezivanja uplata i računa
[MLEKO]
- (06/03/18) Omogućeno knjiženje obustava iz obračuna mleka po sektorima
- (26/03/18) Mogućnost upozorenja na obračunu mleka za dodatak po komitentu
- (12/04/18) Dorada opcije za kreiranje PDV dokumenta iz obračuna mleka
[OTKUP]
- (10/05/18) Štampa evidencije paleta
- (14/05/18) Pregled paleta
- (14/05/18) Pregled knjiženja - dorada
- (15/05/18) Brisanje palete
[OTP_LIN]
- (20/03/18) Uradjen sistem provere i upozorenja za cene
- (28/03/18) Dorada opcija na okruženju "Evidencija/Ažuriranje"
- (27/04/18) Nova opcija za dodavanje komitenata bez naručenih količina u spiskove za vozače
- (04/05/18) Proširenje mogućnosti načina kreiranja maloprodajnih kalkulacija
[POGON]
- (04/01/18) Dodatni raspored troškova
[PRODUCT]
- (22/01/18) U evidenciji "Prisustva/odsustva" omogućen unos dužine radnog vremena po radniku
- (13/03/18) Nova mogućnost raspisivanja (trebovanja) materijala i poluproizvoda
- (19/04/18) Nova opcija za kreiranje otpremnica materijala iz radnog naloga
- (23/04/18) Uvodjenje statusa narudžbenica proizvodnji
- (21/05/18) Dodatna kontrola pri raspisivanju radnog naloga
[REC]
- (16/01/18) Parametri hotelske recepcije
- (16/01/18) Rekapitulacija za kuhinju - dorada
- (22/01/18) Pomoćni ležaji i krevetci - dorada
- (12/02/18) Popunjenost kapaciteta - dorada
- (08/03/18) Statistika
- (08/03/18) Prikaz praznika na "Pregledu soba"
- (03/05/18) Knjiga gostiju
- (03/05/18) Pregled boravišne takse
- (14/05/18) Promena grupe - razdvajanje
[VRTIC]
- (19/01/18) Izmena štampe računa za zimovanje i letovanje
- (19/01/18) Novi obračun - evidentiranje dolaznosti po datumu ugovora
- (19/01/18) Novi obračun - redosled po broju rešenja
- (30/01/18) Popisna lista potraživanja
- (19/04/18) Kontrole u programu za vrtić
Datoteka: j171201e.exe (1334965 Mb)
Datum: 2018-05-23
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2017
Modul:

 

Postupak instalacije: