PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: ZnemUlag
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska podrška - poreska amortizacija za nematerijalna ulaganja
Namena:
Datoteka: znemulag.exe (94.9 Kb)
Datum: 2019-02-11
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2017
Modul:

 

Postupak instalacije: