PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: Reposrc
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Regulisanje parametra DEFAULTSOURCE u izvestajima
Namena: [GLOBAL]
- (30/11/20) Regulisanje parametra DEFAULTSOURCE u izvestajima
Datoteka: reposrc.exe (92 Kb)
Datum: 2020-11-30
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2020
Modul:

 

Postupak instalacije: