PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: POD_PSTS
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Difoltni poreski statusi za Srbiju
Namena: U slucaju da poreski stausi nisu usaglaseni sa INFO-poreskim statusima (nasilna izmena, prepis sifarnika iz prethodne verzije...) postavljaju se INFO-vi poreski statusi (manji od 8000)

- Usaglasava se i sema prepisa za PU
- Usaglasava se i sema prepisa za KIM

Novo:
poreski statusi za otkup sekundarnih sirovina i gradjevinu.

19.10.2013.- dodata uputstva za poreske statuse
16.08.2017.- regulisanje statusa 0810 i 0911
Datoteka: pod_psts.exe (122.2 Kb)
Datum: 2017-11-29
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2014
Modul:

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: