PODRŠKA KORISNICIMA

Preuzimanje datoteka podrški

[+] k2020 (26.02.2020) - 3550711 Mb
Kumulativna podrška k2020 - verzija programa od 30.11.2019.

[+] j2020 (26.02.2020) - 1456081 Mb
Dodatak za kumulativnu podršku k2020 - verzija programa od 30.11.2019. godine

[+] POD_PSTS (12.02.2020) - 201.9 Kb
Difoltni poreski statusi za Srbiju

[+] zpoa_os (05.02.2020) - 95 Kb
Zakonska podrška - novi pravilnik za poresku amortizaciju

[+] matrix (23.12.2019) - 1187389 Mb
Matrix podrska za verziju programa od 2012 do 2019

[+] Znew_soc (10.12.2019) - 95.5 Kb
Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO

[+] pod_psbh (09.12.2019) - 94.8 Kb
Difoltni šifarnik poreskih statusa za Bosnu i Hercegovinu

[+] k2019 (05.12.2019) - 7632159 Mb
Kumulativna podrska k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine

[+] j2019 (02.12.2019) - 2529168 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine

[+] fox_prev (25.06.2019) - 1514537 Mb
Nove mogućnosti štampe

[+] zCRF (08.05.2019) - 98.4 Kb
Centralni registar faktura

[+] pod_pscg (23.04.2019) - 93.4 Kb
Difoltni poreski statusi za Crnu Goru

[+] ZnemUlag (11.02.2019) - 94.9 Kb
Zakonska podrška - poreska amortizacija za nematerijalna ulaganja

[+] k171201E (16.12.2018) - 5735277 Mb
Kumulativna podrska k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine

[+] j171201 (12.12.2018) - 1919418 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine

[+] rz_rm (05.07.2018) - 121.1 Kb
Registar zaposlenih - Šifarnik radnih mesta

[+] zpopdv18 (28.06.2018) - 100 Kb
Zakonska podrška za Obrazac POPDV

[+] api_sinh (11.04.2018) - 103.5 Kb
API sinhronizacija na HANDYSTOCK-u

[+] zppdcg (02.02.2018) - 95.9 Kb
Prijava poreza na dobit za Crnu Goru

[+] k161201E (13.12.2017) - 6989958 Mb
Kumulativna podrska k161201 - verzija programa od 01.12.2016. godine

[+] j161201 (09.12.2017) - 2410526 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k161201 - verzija programa od 01.12.2016. godine

[+] zcgTarifeEX (27.11.2017) - 96.4 Kb
PDV izmena opste stope sa 19% na 21% (CG) u 2018. godini

[+] zdru_kum (16.11.2017) - 95.8 Kb
Zakonska podrška - obračun prevoza i dnevnica uz privremeno povremene poslove

[+] pod_pup (03.04.2017) - 186.2 Kb
Podrška za izmenu tabela u programskom segmentu PUP

[+] k151130 (01.12.2016) - 6116292 Mb
Kumulativna podrska k151130 - verzija programa od 30.11.2015. godine

[+] j151130 (01.12.2016) - 2723959 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k151130 - verzija programa od 30.11.2015. godine

[+] zpdpos (12.08.2016) - 126 Kb
Zakonska podrška - regulisanje obrasca PDPO/S

[+] zpp_odo (03.03.2016) - 94.1 Kb
Zakonska podrška - Obrazac PP OD-O

[+] zkepu_16 (30.12.2015) - 178.9 Kb
Zakonska podrška - KEPU izmena

[+] j141201e (01.12.2015) - 2573141 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k141201 - verzija programa od 01.12.2014. godine

[+] k141201 (30.11.2015) - 6054251 Mb
Kumulativna podrska k141201 - verzija programa od 01.12.2014. godine

[+] zpdv15 (18.11.2015) - 135.5 Kb
Zakonska podrška - Izmena propisa o PDV

[+] zfindple (09.02.2015) - 94.4 Kb
Zakonska podrška - Obrasci za druga pravna lica

[+] zpnkp (28.12.2014) - 113 Kb
Preknjižavanje na novi kontni plan

[+] j131202e (15.12.2014) - 2242858 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k131202 - verzija programa od 02.12.2013. godine

[+] k131202e (08.12.2014) - 5178800 Mb
Kumulativna podrska k131202 - verzija programa od 02.12.2013. godine

[+] zfinobr (05.12.2014) - 96.4 Kb
Obrasci za završni račun

[+] zeppp (29.11.2014) - 94.4 Kb
Zakonska podrška - Poreska prijava za porez po odbitku PPP-PD

[+] diz_izv (17.10.2014) - 92.1 Kb
Regulisanje default šablona za dizajn izveštaja

[+] reg_avans (01.10.2014) - 167.6 Kb
Zatvaranje avansa u konacnoj fakturi sa devinim iznosima

[+] zlistic (20.09.2014) - 97.3 Kb
Zakonska izmena - Novi obračunski listić

[+] zepdv (01.07.2014) - 149.5 Kb
Zakonska izmena - Elektronsko slanje PDV prijave

[+] zpdg (13.05.2014) - 317.2 Kb
Izmena obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana

[+] zppie (20.03.2014) - 630.6 Kb
Zakonska izmena - obrasci za obračun poreza na imovinu

[+] zpdp (10.03.2014) - 232.6 Kb
Izmena obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica

[+] r_carmag (23.02.2014) - 95.4 Kb
Dodavanje opcije u kalkulaciju za prerazun nab.cene u carinskom magacinu

[+] zpdv8_10 (02.12.2013) - 99 Kb
Promena niže poreske stope sa 8% na 10% (1.1.2014.)

[+] k121205e (01.12.2013) - 6806148 Mb
Kumulativna podrska k121205 - verzija programa od 05.12.2012. godine

[+] j121205e (29.11.2013) - 2880070 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k121205 - verzija programa od 05.12.2012. godine

[+] ppdsoe (20.09.2013) - 436.1 Kb
Zakonska izmena - placanje poreza po odbitku - Obrazac PPDSO

[+] zobr_opj (20.08.2013) - 464.3 Kb
Zakonska izmena - obračunati i plaćeni porezi po odbitku

[+] ZPDVNAPL (07.05.2013) - 95.7 Kb
PDV po naplaćenom potraživanju (sistem naplate)

[+] PONSSN (01.05.2013) - 95.6 Kb
Pons sistem naručivanja - kasa

[+] ZPODPSTS (12.02.2013) - 159.8 Kb
PDV izmene -januar 2013.

[+] k111205e (12.12.2012) - 5632993 Mb
Kumulativna podrska k111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine

[+] j111205e (29.11.2012) - 1348718 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine

[+] PDV20 (13.11.2012) - 118.1 Kb
PDV izmena opste stope sa 18 na 20%

[+] analitika (20.10.2012) - 2159786 Mb
Analitika job

[+] test02 (01.09.2012) - 94.2 Kb
test 02

[+] ptest (01.09.2012) - 100.9 Kb
TEST

[+] obrkr12 (22.08.2012) - 136.7 Kb
Obracun kursnih razlika

[+] pod_prod (01.08.2012) - 274.4 Kb
Podrska za programski segment PRODUCT

[+] z111205e (11.03.2012) - 506.2 Kb
Zakonska podrska z111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine

[+] reg_pzr (06.12.2011) - 92.3 Kb
Regulisanje konta prihoda pazara struktura

[+] k101201e (30.11.2011) - 4801605 Mb
Kumulativna podrska k101201 - verzija programa od 01.12.2010. godine

[+] cg_reklam (15.11.2011) - 247.5 Kb
KASA.- Stampa fiskalnog racuna pri zameni artikala u CG

[+] z101201a (01.10.2011) - 314.5 Kb
Zakonske izmene - Z101201 - za verziju programa od 01.12.2010

[+] podbhbu (06.09.2011) - 89.8 Kb
BIH - podrška za opise aop 293 i 294 u Bilansu uspeha

[+] upgkasa (21.06.2011) - 185.7 Kb
Nove mogucnosti programa Kasa

[+] prem1k11 (07.04.2011) - 180.3 Kb
Otkup mleka - obrasci za premiju

[+] Z101201 (04.04.2011) - 875.6 Kb
Zakonske izmene - Z101201 - za verziju programa od 01.12.2010

[+] indmmp (22.03.2011) - 95.2 Kb
Inicijalizacija indikatora medjumagacinskog prenosa

[+] obr_bank (01.03.2011) - 208.2 Kb
Podrska za elektronski prenos zarada sa partijama zaposlenih

[+] podrms (13.01.2011) - 145.6 Kb
Metoda salda sortira po valuti. Po želji korisnika za 2010.

[+] predck (11.01.2011) - 329.1 Kb
Kalkulacija cene koštanja po cenovnicima na predkalkulaciji

[+] podr_soc (02.09.2010) - 165.5 Kb
Obračun zarada - socijalno bolovanje

[+] pu_ispis (23.08.2010) - 358.7 Kb
Ispis podataka za poresku upravu

[+] podr_kl (20.08.2010) - 101.5 Kb
Podrška za preuzimanje kursne liste

[+] preg_sys (09.08.2010) - 239.8 Kb
Otklanjanje sistemskog problema kod prikaza izveštaja

[+] pod_iosi (26.07.2010) - 116.5 Kb
Podrska za obrazac IOSI

[+] bhkumobr (16.07.2010) - 177 Kb
Kumulativna podrška za obrasce za BIH

[+] obbh1006 (18.06.2010) - 126.7 Kb
BIH - Obrasci - jun 2010

[+] bh_bil_us (18.05.2010) - 90.2 Kb
Bilansi za BIH - uslovi

[+] vncpodr (30.04.2010) - 255.9 Kb
VNC intervencija

[+] OBR_OPD1 (10.02.2010) - 111.1 Kb
Podrska za OPD1 obrazac

[+] bh_tk2010 (10.02.2010) - 119.5 Kb
Nova Trgovacka knjiga za Bosnu i Hercegovinu

[+] podbihfi (09.01.2010) - 163.6 Kb
Finansijski izvestaji za BIH

[+] pdir_ue (09.01.2010) - 112.5 Kb
Nova stampa obrasca ZP - Uzice

[+] podrvbih (08.01.2010) - 111.2 Kb
Virmani - BIH

[+] lagkom (13.11.2009) - 97.5 Kb
Sortiranje lager liste za komercijalu

[+] cg_sa (29.06.2009) - 150.9 Kb
Crna Gora: SA, BNT, IPK, Napomene

[+] reg_exm (14.04.2009) - 90.7 Kb
PDV dokumenti - knjižno odobrenje

[+] ppdcg (18.03.2009) - 132.4 Kb
Prijava poreza na dobit za Crnu Goru

[+] finkart (17.03.2009) - 119.5 Kb
Regulisanje problema sa finansijskom karticom

[+] bilansp (06.03.2009) - 146.5 Kb
Podrska za Bilans uspeha u prostom knjigovodstvu

[+] spot0902 (24.02.2009) - 53.5 Kb
Unapredjenje programa za spoljnu trgovinu

[+] EEtaz19 (17.12.2008) - 1009.8 Kb

[+] POD_TEST (01.04.2008) - 18.7 Kb
Test podrška

[+] EEtaz18 (11.12.2007) - 1072535 Mb

[+] yuconv07 (16.11.2007) - 7.3 Kb
YuConv

[+] CG0506 (13.02.2006) - -1
DOS-Poreski status-0506-oslobodjeno PDV-a

Standardna procedura za instalaciju podrške

Svaku podršku, preko menija „Servis.Podrske.Info podrska preko interenta“, možete automatski instalirati direktno iz Infosys programa, ali ako imate potrebu da je prezumete sa računara na kom postoji internet konekcija, a potom da je npr. instalirate u Infosys program koji nema konekciju ka internetu, to možete uraditi na sledeći način:

- Na vašem prenosivom USB disku (disk, stik…) kreirajte folder sa nazivom u kojem nema razmaknica (proredi), a da ne bi brinuli o instaliranim jezicima na različitim računarima, poželjno je da naziv bude napisan latiničnim pismom i bez naših slova.

- Datoteke podrške preuzimate klikom mišem na naziv datoteke. Kao odredišnu lokaciju za snimanje, odaberite kreirani folder ili napravite novi po gore navedenim preporukama.

- Datoteka podrške je samoraspakivajuća arhiva pa je treba respakovati duplim klikom miša.

- Na računaru na kojem želite pustiti podršku, pronađite i odaberite meni „Servis.Podrske.Info podrska“. Na dialogu koji se pojavi odaberite folder u kojem su raspakovane datoteke podrške i pritisnite taster OK.

- Napomena: Ako prenosite više podrški, svaku snimite u zaseban folder