Greska: Programski moduli - Programi: Program ѕa knjigovodstvo i računovodstvo - Infosys, Užice
Informacioni sistem

PROGRAMSKI SEGMENTI - MODULI

Programski paketi Infosys su modularni, čime je omogućeno da svaki korisnik kupi i koristi samo one module koji su mu zaista potrebni time ulažući optimalna sredstva u svoj informacioni sistem. Razvijeno je preko četrdeset različitih modula od kojih su neki opšte namene a neki po specifičnim zahtevima pojedinih klijenata.

Samim tim što je sistem modularan to znači da je korisniku lako da ga nadograđuje. Na početku korisnik kupuje module koji su mu potrebni a kako mu se poslovanje povećava i nastaju potrebe za proširenjima informacionog sistema tako dokupljuje i nove module.

Moduli se uklapaju u jednu celinu, prateći ista pravila u načinu rada tako da se korisnik uvek nalazi u poznatom okruženju i vrlo lako savladava nove opcije.

Opšte napomene:

- Programski segmenti koji u svojoj oznaci sadrže reč PAKET se sastoje iz više drugih programskih segmenata koji su navedeni svojim oznakama. U ponudi je to navedeno tekstom “Paket čini: ...”.

- Neki od navedenih programskih segmenata u ovoj ponudi ne mogu samostalno funkcionisati bez drugih potrebnih programskih segmenata. U cenovniku je zvezdicama označeno o kojim se segmentima radi.

- Napomena - nelicenciran softver – koja stoji uz naziv programskog segmenta u cenovniku, ponudama i ugovorima ima za cilj da obavesti korisnika da navedeni Infosys programski segment nema licencu koju propisuje Zakon i da odgovornost za korišćenje tih programa pada na teret korisnika programa. U vezi s' tim obratite pažnju na član 16. dokumenta "Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera".

- Forme štampanih dokumenata i izveštaja su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika. Mogu se menjati usled zakonskih promena, standarda i slično. To se odnosi i na formu štampane fakture-računa. Ukoliko korisnik želi specifičnu formu štampe moguće je napraviti novu programsku opciju, ali ne i obaveza Infosys-a, za tu štampu koja ima tretman specifičnog softvera-programa. Specifičan softver se posebno dogovara-ugovara-izrađuje i naplaćuje. Na specifičan softver Infosys ne daje nikakve garancije funkcionalnosti jer takav softver može doći u sukob sa zakonskim izmenama i/ili sa novijim verzijama Infosys programa.

- Forme obrazaca-maski za unos i ažuriranje podataka su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika.

- Poželjno je da korisnik Infosys programa pregleda svu opisanu funkcionalnost, samostalno ili uz pomoć Infosys predstavnika, i to pre odluke o početku saradnje sa Infosys-om kako bi se i praktično uverio da mu ista odgovara.

Obaveštenja

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

InfoAPI verzije 0

eTurista - Internet portal

e-Račun

Telefoni u poslovnici Beograd

Preuzimanje kursne liste NBS

Formiranje virmana iz obustava

SUSPENZIJA DEŽURSTVA SUBOTAMA

Nemat.ulag. u prikazu POA obrasca

Izmene obrasca PB-1 i PDP

Poreska amortizacija

PRVE RADNJE U 2020. GODINI

PRVE RADNJE U 2019. GODINI

Smanjenje stope za PIO

FAKTURE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA

Socijalno-uskladjivanje proseka

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Izveštaj za RAD-1/G

Kursna lista

Štampa isprava koje prate robu

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

OBR-Novi obrasci OZ-7, OZ-10

POPDV – otkup od poljoprivrednika

Opšti uslovi

Izmene obrasca PB-1 i PDP

Socijalno bolovanje

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

OS - Amort. nematerijalnih ulaganja

O B A V E Š T E NJ E

PRVE RADNJE U 2018. GODINI

OBR-Izmena procenta smanjenja u JS

OBR-Ukidanje stope za sif.dop.933

OBR-Smanjenje stope za sif.dop.733

DRU-Ukidanje stope za sif.dopr.933

Evidencija POPDV - izmena

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Olakšice od 01.oktobra 2018.godine

Izvozne fakture, formiranje PDV dok

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

POPDV - učitavanje XML datoteke

POPDV - novi poreski statusi

POPDV - NOVI PROGRAMSKI MODUL

DRU - Ugovori u PDV dokumenta

POPDV - Evidentiranje troškova

POPDV – Promet na Kosovu

POPDV – otkup od poljoprivrednika

POPDV – nalog za ispravku i DKP

POPDV - Otpremnice po linijama

PLATE - Ostvarenja, tabelarni unos

---Akciza - izmene---

Opšti uslovi

KASPERSKY - ANTIVIRUS PROGRAM

CRF - CENTRALNI REGISTAR FAKTURA

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

CENOVNIK PROGRAMA I USLUGA INFOSYSa

AKCIZA